De 4 sterrenbeelden die snel jaloers zijn

De 4 sterrenbeelden die snel jaloers zijn

Wist je dat mensen met een bepaald sterrenbeeld eerder jaloers zijn dan andere mensen? Dat heeft met een aantal factoren en karaktereigenschappen te maken. Welke dat zijn en in welke sterrenbeelden je die sneller vindt doen we uit de doeken in dit uitgebreide artikel over sterrenbeelden die snel jaloers zijn.

Wat is jaloezie?

Voor we verder gaan is het goed om vast te stellen wat jaloezie eigenlijk precies is. De term wordt namelijk vaak gebruikt in situaties waarin die niet van toepassing is. Als je jezelf afvraagt waar jouw buurman zijn dure auto van betaalt dan noemt iemand anders dat al snel een teken van jaloezie. Maar vermoeden dat iemand de boel bedondert heeft natuurlijk niet automatisch iets met jaloers zijn te maken.

Jaloezie is een emotie en (onprettig) gevoel

Jaloezie is een emotie waarbij je wenst dat iemand anders iets niet heeft wat ze als leuk of prettig ervaren. Als je ook zou willen dat je zo’n mooie auto als je buurman had en hem die daarom niet gunt is dat dus wel een teken van jaloezie. Deze vorm van jaloezie wordt afgunst genoemd. Je wilt dan dat de ander niet had wat jij graag zou willen hebben. Jaloezie kan ook in een relatie voorkomen en gaat dan meer om immateriële zaken zoals aandacht en affectie.

Jaloezie in een relatie

Jaloezie in een relatie wordt ook wel minnenijd genoemd. Dit heeft dus een speciale naam die echter niet zo vaak wordt gebruikt. Sterker nog, de meeste mensen denken bij jaloezie als eerste aan een ongezonde relatie waarbij een van beide partners (of natuurlijk allebei) jaloers is en dit voor problemen zorgt. Ze zijn dan bijvoorbeeld jaloers omdat hun partner aandacht krijgt of geeft aan iemand anders. Zelfs als die persoon objectief en subjectief geen bedreiging vormt voor de eigen relatie kan het jaloerse gevoel heel groot zijn.

Waar komt deze jaloezie in een relatie uit voort?

Waar komt jaloezie of afgunst in een relatie nu precies uit voort? Soms kan jaloezie een prima signaal zijn wanneer er inderdaad zaken spelen die een bedreiging zijn voor je relatie. Je vriend of vriendin heeft behoefte aan affectie en aandacht van andere mensen omdat ze niet genoeg voldoening krijgt uit haar relatie. Dat je jaloers wordt als hij of zij dat bij iemand anders zoekt is volledig logisch. Het is dan een teken dat de relatie aandacht nodig heeft en wellicht zelfs beter beëindigd zou kunnen worden.

Ongezonde jaloezie is echter een ander verhaal. Die steekt ook om de haverklap de kop op zonder dat hier een echte aanleiding voor is.

Voorbeelden van irrationeel jaloers zijn:

  • Je bent jaloers omdat je partner met collega’s uit eten is en je bang bent dat zich daar onheuse zaken af zullen spelen.
  • Je bent jaloers omdat iemand met je partner flirt op straat terwijl die daar zelf amper part of deel aan heeft.

Ongefundeerde en irrationele gevoelens van jaloezie kunnen erg problematisch zijn omdat controlerend en verwijtend gedrag op de loer liggen. Zo beschuldigen jaloerse partners elkaar vaak van ontrouw, ook wanneer hier helemaal geen signalen voor zijn. Het is zelden goed voor je relatie wanneer dit de kop op steekt.

Kenmerken van jaloerse mensen

Irrationele (soms zelfs ziekelijke) jaloezie ligt zelden aan de kwaliteit van de relatie, maar eerder aan hoe de jaloerse persoon zich voelt of in elkaar steekt. Het gebeurt vooral bij mensen die:

  • Weinig zelfvertrouwen hebben.
  • Moeite hebben hun gevoelens te bespreken.
  • Angstig zijn aangelegd en dus bang zijn hun partner te verliezen.
  • Perfectionistische zijn, omdat ze sneller het gevoel hebben dat ze tekort schieten.

Op persoonlijk vlak kunnen er zaken uit het verleden meespelen. Zo kun je angstig, perfectionistisch of onzeker zijn geworden door je opvoeding of doordat je bent gepest op school.

Sterrenbeelden met risico op irrationeel jaloers gedrag

Welke 4 sterrenbeelden hebben de meeste karaktereigenschappen die jaloers gedrag in de hand kunnen werken?

1. Stier

Sterrenbeeld Stier is van nature heel trouw aan zijn of haar partner. Dat betekent echter niet dat Stier ook rotsvast vertrouwen heeft in de trouw van die andere persoon. De relatie wordt als een zeer belangrijke ingrediënt van het leven beschouwd door Stier, die daardoor helaas ook eerder controlerend kan worden.

Wanneer het botst met een partner die graag meer tijd alleen of met anderen doorbrengt kan de focus op de relatie een Stier aanzetten tot jaloers gedrag. Het is belangrijk voor beide partners om dit snel te herkennen en te doorbreken.

Maak daarbij niet alleen de aanleiding van het gedrag bespreekbaar, want dan verval je al snel in verwijten. Focus je ook op de redenen van de jaloezie in de jaloerse partner zelf, zoals de te grote focus op de relatie en samen dingen doen, maar ook op karaktereigenschappen zoals perfectionisme en een gebrek aan zelfvertrouwen.

2. Ram

Sterrenbeeld Ram heeft vaak moeite om andere mensen helemaal te vertrouwen. Daarom kan het lastig zijn om een relatie te hebben met een Ram die zelf ook een gebrek aan zelfvertrouwen heeft gekregen, bijvoorbeeld vanuit de eigen jeugd. Dat kan leiden tot irrationele jaloezie binnen de relatie. Helemaal doordat Ram bij tijden ook behoorlijk koppig kan zijn.

Het kan lastig zijn om dit patroon te doorbereken. Veel partners van een jaloerse man of vrouw zoeken het keer op keer in het bewijzen van hun eigen vertrouwen in de relatie. Wanneer de jaloerse partner dat echter niet zo voelt heeft dat niet zoveel nut.

Vaak kun je beter op je strepen gaan staan, want sterrenbeeld Ram is ook erg gevoelig voor iemand die daadkrachtig de leiding neemt. Dat geldt dus ook in een relatie om jaloers gedrag te voorkomen en weg te nemen.

3. Schorpioen

Sterrenbeeld Schorpioen is niet iemand die zich de kaas van het brood laat eten. Met je sterke eigen wil zul je niet zo snel van iemand pikken dat ze jouw partner af proberen te pakken. Deze daadkracht kan echter ook verkeerd uitpakken wanneer je dingen gaat zien die er helemaal niet zijn. Dan kan je uitgesproken mening over bepaalde personen verkeerd vallen bij je partner.

Wanneer je in een relatie zit met een jaloerse Schorpioen moet je jezelf nooit in een hoek laten drijven. Ook als er een fikse woordenwisseling van komt is het belangrijk om te laten zien dat jouw leven ook gewoon geleefd mag worden.

Bouw daarnaast altijd verder aan je relatie. Dat is altijd belangrijk, maar helemaal wanneer je met een Schorpioen samen bent die neigt naar jaloezie. Schorpioenen vinden het namelijk belangrijk om altijd in ontwikkeling.Samen op weg zijn naar een nog betere toekomst is voor hen het ultieme teken dat jullie geboren zijn om een relatie te hebben.

4. Maagd

Sterrenbeeld Maagd staat bekend om een perfectionistisch karakter. Dat kan op sommige vlakken (zoals je werk) erg handig zijn, maar omdat niemand perfect is kan het ook tegen je gaan werken. Jezelf constant vergelijken met andere mensen in het leven van je partner doet je vertrouwen in je relatie vaak geen goed. De balans slaat al snel verkeerd uit, waardoor bezitterig en jaloers gedrag een risico gaan vormen.

Zoek deze vorm van jaloezie vooral bij jezelf. Jouw partner is niet perfect en dat vind jij ook niet erg, dus waarom zou je zelf perfect moeten zijn? Kijk naar hoe fijn de relatie is en onthoud dat jij dat echt niet zomaar op zou geven. De kans dat dit evengoed geldt voor jouw (waarschijnlijk minder perfectionistische) partner is heel groot. Werk daarnaast aan je zelfvertrouwen en doe ook regelmatig dingen los van elkaar.